RINCONES

AUTORETRAT A L’ESTUDI DEL PINTOR RODY
Óleo sobre tela de algdón en bastidor de 4cm.- 100x81x4cm.- 2017
RACÓ IV (CORTINA)
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 73X54cm.- 2015
RACÓ I (BOSSES)
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 73x54cm.- 2014

RACÓ DE CASA III
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 81x65cm.- 2016

RACÓ DEL PATI DE CASA II
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 81x60m.- 2016
EL MESTRE RODY AL SEU ESTUDI
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 92x65cm.- 2017
RACÓ III (FLEXO)
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 81x65cm.- 2015
RACÓ DE CASA I
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 73x54cm.- 2014

RACÓ DE CASA IV
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 81x65cm.- 2016

PATI DE CASA I
Óleo sobre tabla de madera.- 82x64cm.- 2016
RACÓ V (PASSADÍS)
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 81x65cm.- 2016
RACÓ II (SEIENTS)
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 81x60cm.- 2014

RACÓ DE CASA II
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.- 73x54cm.- 2016

RACÓ DEL PATI DE CASA I
Óleo sobre tela de algdón en bastidor.-__x__cm.- 2016
PATI DE CASA II
Mixta sobre papel.- __x__cm.- 2016